Mer info

Jodacon Engineering AB blir en del av Byggstatik-koncernen

Jodacon Engineering AB i Katrineholm gick den 1 september samman med Byggstatik, som sedan tidigare finns i Örebro, Motala och Norrköping.

”Med Byggstatik i ryggen ser vi stora möjligheter att snabbare öka både tillväxten och kompetensen i bolaget! Vi vet redan sedan tidigare att vi har väldigt likartade värderingar och företagskultur. I och med denna fusion av bolagen får vi ännu bättre utgångsläge att konkurrera i respektive region och i större upphandlingar!”
Johan Öberg, VD Jodacon Engineering AB 

”Jodacon Engineering AB passar perfekt in i Byggstatik-koncernen. Våra kompetenser och vår marknad sammanfaller på ett naturligt sätt. Vi är båda små företag med stort fokus på kundnyttan och en hög servicenivå. Tillsammans blir vi ännu starkare och kan öka vår närvaro i Södermanland och Östergötland, och även lyfta blicken mot nya spännande marknader”.
Mats Eriksson VD Örebro Byggstatik AB 

Företagen inleder nu ett arbete med att realisera alla fördelar som båda parter identifierat under processen. Jodacons nuvarande ägaren, Johan Öberg, fortsätter i sin roll som VD och har tillsammans med övriga medarbetare ett oförändrat fokus på kundnytta och personalutveckling.
För mer information, kontakta:
Mats Eriksson, Örebro Byggstatik AB, mats@byggstatikab.se, 070-565 24 12
Johan Öberg. Jodacon Engineering AB, johan.oberg@jodacon.se,  072-722 27 42

Byggstatik fördjupar samarbetet med Fire Safety Design AB

Efter flera år av framgångsrikt samarbete förstärker vi detta ytterligare genom att Örebro Byggstatik går in som delägare i FSD Mitt AB. Tillsammans tar vi ett tydligare steg mot den omgivande marknaden med en bred och tillgänglig kompetens.

Byggstatik-koncernen erbjuder kompetensförstärkning genom hela byggprocessen bland annat genom byggritningar, konstruktionsritningar, prefab-projektering, projektledning, mm. Via dotterbolaget Elstatik AB tillhandahålls el-, larm- och teleprojektering. Ett bra komplement till FSD:s kompetenser. Läs gärna mer på www.byggstatikab.se 

FSD bidrar till ett säkrare samhälle. Med nytänkande, erfarenhet och engagemang levererar vi hållbara och trygga lösningar. Läs mer om vad Fire Safety Design har att erbjuda på www.fsd.se 

Byggstatik och Fire Safety Design ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Julgåva till Cancerfonden

Även i år så har Byggstatik-koncernen valt att skänka en julgåva till Cancerfonden. En viktig och angelägen gåva som kan göra stor skillnad för många människor – en gåva som kan rädda liv. Gör som oss!

 

Ny adress i Norrköping

Från och med 1:e november hittar ni oss på St Persgatan 27 i Norrköping.
Varmt välkomna att kontakta oss!

Vi Söker Dig!

Vi söker omgående personal till vårt kontor i Örebro. Vi söker dig som har c:a 10 års erfarenhet av projektering och dimensionering av byggkonstruktioner. Du får gärna vara civilingenjör. Vi kan erbjuda spännande projekt, en stimulerande arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och stora utvecklingsmöjligheter. läs mer…

Cad & Konstruktion byter namn

Cad & Konstruktion har sedan många år varit en del av Byggstatik-koncernen. Nu har vi gjort det tydligare och enklare för våra kunder då Cad & konstruktion från den 1 januari 2019 bytt namn till Byggstatik.

Det är bara namnet vi ändrar, i övrigt kommer alla att känna igen sig – samma engagemang och ambition att leverera hög kvalitet och service.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under det nya namnet!

Brandingenjör

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggstatik är ett väletablerat byggprojekteringsföretag med tonvikten på husbyggnadskonstruktioner. Vi arbetar också med byggledning, projektledning, kontrollansvarig enl. PBL, byggnadstekniskt brandskydd genom certifierade brandprojektörer samt energiberäkningar. Vi är ett 30-tal engagerade och kompetenta medarbetare vars styrka är den höga servicenivån. Företaget grundades 1990 och våra kontor finns i Örebro och Motala. Vi strävar alltid efter ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi har vuxit till att vara en betydande aktör på byggkonsultmarknaden. läs mer…

Vill du arbeta på Byggstatik i Motala?

Byggstatik verkar som konsulter inom byggbranschen och erbjuder ett brett spektrum av tjänster: erfarna projekt- och byggledare, certifierade kontrollansvariga, projektering av bygglovs-och konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentationer, energiberäkningar, tillgänglighetsutredningar mm. Byggstatik i Motala ingår i Byggstatik-koncernen med huvudsakliga verksamhetsområde i Östergötland och Örebro län. En anställning hos oss ger möjlighet till personlig utveckling i en trivsam miljö. läs mer…

Ny telefonväxel

Vi har uppgraderat vår telefonväxel till en digital växel och i samband med detta så är våra fasta direktnummer tagna ur bruk.
Kontakta oss istället via våra mobiltelefoner eller via vår växel: 019-760 77 00.
Kontaktuppgifter till respektive medarbetare hittar du på sidan: ”Om oss”
Välkommen!

GDPR

Dataskydds-/integritetspolicy 

ALLMÄNT:

Byggstatik-koncernen värnar om din personliga integritet. Läs igenom denna dataskyddspolicy – den berättar hur Byggstatik-koncernen hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning när du besöker webbplatser som tillhör bolag i koncernen (nedan Koncernen). Koncernbolag: Örebro Byggstatik AB, Östgöta Byggstatik AB, Elstatik i Örebro AB, Jodacon Engineering AB, Vätternkompaniet AB, Tegelviken Projektbolag AB.

Denna policy innehåller information om vilka slags uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att använda Koncernens webbplatser godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du undvika att använda webbplatserna.

DATAFÖRVALTARE:

Dataförvaltare är Örebro Byggstatik AB med underliggande dotterbolag, samtliga baserade och registrerade i Sverige. Moderbolaget, Örebro Byggstatik AB, har sitt säte i Örebro med organisationsnummer 556379-9088.
Örebro Byggstatik AB, Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro

PERSONLIGA UPPGIFTER:

Med personuppgifter avses t.ex.: namn, adress, e-post, telefon-nr, eller annan information om dig som person som du har skickat, eller som har samlats in om dig enligt tillämplig lagstiftning.

Normalt kan du besöka Koncernens webbplatser utan att avslöja din identitet eller uppge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan Koncernen dock behöva vissa uppgifter av dig, t.ex. kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje part, förutsatt att det inte är absolut nödvändigt. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER:

Koncernen kan komma att samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och Koncernens tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bl.a.:

  • antalet besök på webbplatsen och deras längd
  • användarens geografiska position
  • användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • vilken teknik som används
  • störningar i verksamheten

Uppgifterna granskas inte på individnivå utan ditt uttryckliga tillstånd.

COOKIES:

Koncernen kan använda cookies på dessa webbplatser. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få ett meddelande när cookies sparas på din dator, ska du göra denna inställning i din webbläsare. Notera att du kanske inte kan se, eller använda, alla funktioner på hemsidan om du inte tillåter cookies.

De anonyma uppgifter som Koncernen kan samla in, används och analyseras i så fall endast som en helhet, för att främja utvecklingen av webbplatserna.

DINA UPPGIFTERS KORREKTHET:

Koncernens webbplatser får inte användas för att publicera eller sprida uppgifter som är skyddade genom upphovsrätt eller annan motsvarande rätt utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i övrigt på ett sätt som är menligt, kränkande eller skadligt för Koncernen eller för tredje parter. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du Koncernen rätt att utan förpliktelse och ersättningsskyldighet använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst.

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER:

Om Koncernen samlar in anonyma användningsuppgifter sker detta enligt vad som beskrivs under ”ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER” i texten ovanför.

När Koncernen samlar in identifierbara uppgifter är vår strävan att efter bästa förmåga informera dig om ändamålet för insamlingen. Normalt är det för att vi ska kunna svara på dina frågor eller på annat sätt ge dig återkoppling. Koncernen kan dela med sig av denna typ av uppgifter till bolag i samma koncern för de ändamål som nämns i dessa skyddsprinciper.

Koncernen använder ibland underleverantörer för att erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi kan ha behov av att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer för att de ska kunna erbjuda oss sina tjänster. Våra underleverantörer får inte använda denna typ av personuppgifter för några andra ändamål och vi förutsätter att deras tjänster omfattas av sekretess. Koncernen säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Koncernen offentliggör dina uppgifter på din uttryckliga begäran eller om tillämplig lagstiftning, administrativ bestämmelse eller domstolsbeslut förpliktar oss till det.

Koncernen kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

BEGÄRAN OM ÅTGÄRD:

Om du t.ex. ber om att bli kontaktad, använder Koncernen dina angivna uppgifter för att verkställa begäran. Uppdraget kan kräva att uppgifter lämnas ut till parter såsom dotterbolag eller underleverantörer.

MARKNADSFÖRING:

Koncernen samt utvalda och betrodda tredje parter kan komma att använda de angivna personuppgifterna för vissa marknadsföringsändamål.

PERSONALADMINISTRATION:

I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på Koncernens webbplatser, eller i annat medium, kan du ge Koncernen personuppgifter, t.ex. ditt CV. Koncernen kan använda dessa uppgifter vid beslut om anställning, eller i det syfte som förfrågan gäller. Koncernen kan spara uppgifterna för kommande användning, om du inte har förbjudit detta.

UNDERLEVERANTÖRER VID INFORMATIONSHANTERING:

I vissa situationer kan Koncernen använda underleverantörer som samlar in, analyserar och i övrigt hanterar uppgifter för Koncernen räkning. Koncernen princip är att underleverantörerna förutsätts förbinda sig till Koncernen dataskyddsprinciper.

OBSERVERA ÄVEN:

Koncernens webbplatser kan innehålla webbplatsspecifika meddelanden om användning av de uppgifter som finns och ges på dem.

FRÅGOR OM DATASKYDD OCH TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Handläggare av dina personuppgifter är det bolag i Koncernen vars webbplats som besöks. Mer detaljerade uppgifter om bolaget finns på webbplatsen.

Om du har frågor om Koncernens dataskyddspolicy kan du kontakta oss via kontaktinformationen på respektive webbplats. Koncernen välkomnar frågor och förslag gällande webbplatsen.

Via samma väg kan du också skicka frågor gällande hantering av personuppgifter samt begäran om insyn i och rättelse av personuppgifter.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

På Koncernens webbplatser kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Koncernen ansvarar inte för dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem.

ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPRINCIPERNA

Koncernen kan när som helst, även utan att meddela om det i förväg, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter samt ändra och begränsa rätten att använda webbplatserna och även helt förhindra användning av dem.