Nyheter

Jodacon Engineering AB blir en del av Byggstatik-koncernen

Jodacon Engineering AB i Katrineholm gick den 1 september samman med Byggstatik, som sedan tidigare finns i Örebro, Motala och Norrköping.

”Med Byggstatik i ryggen ser vi stora möjligheter att snabbare öka både tillväxten och kompetensen i bolaget! Vi vet redan sedan tidigare att vi har väldigt likartade värderingar och företagskultur. I och med denna fusion av bolagen får vi ännu bättre utgångsläge att konkurrera i respektive region och i större upphandlingar!”
Johan Öberg, VD Jodacon Engineering AB 

”Jodacon Engineering AB passar perfekt in i Byggstatik-koncernen. Våra kompetenser och vår marknad sammanfaller på ett naturligt sätt. Vi är båda små företag med stort fokus på kundnyttan och en hög servicenivå. Tillsammans blir vi ännu starkare och kan öka vår närvaro i Södermanland och Östergötland, och även lyfta blicken mot nya spännande marknader”.
Mats Eriksson VD Örebro Byggstatik AB 

Företagen inleder nu ett arbete med att realisera alla fördelar som båda parter identifierat under processen. Jodacons nuvarande ägaren, Johan Öberg, fortsätter i sin roll som VD och har tillsammans med övriga medarbetare ett oförändrat fokus på kundnytta och personalutveckling.
För mer information, kontakta:
Mats Eriksson, Örebro Byggstatik AB, mats@byggstatikab.se, 070-565 24 12
Johan Öberg. Jodacon Engineering AB, johan.oberg@jodacon.se,  072-722 27 42

Byggstatik fördjupar samarbetet med Fire Safety Design AB

Efter flera år av framgångsrikt samarbete förstärker vi detta ytterligare genom att Örebro Byggstatik går in som delägare i FSD Mitt AB. Tillsammans tar vi ett tydligare steg mot den omgivande marknaden med en bred och tillgänglig kompetens.

Byggstatik-koncernen erbjuder kompetensförstärkning genom hela byggprocessen bland annat genom byggritningar, konstruktionsritningar, prefab-projektering, projektledning, mm. Via dotterbolaget Elstatik AB tillhandahålls el-, larm- och teleprojektering. Ett bra komplement till FSD:s kompetenser. Läs gärna mer på www.byggstatikab.se 

FSD bidrar till ett säkrare samhälle. Med nytänkande, erfarenhet och engagemang levererar vi hållbara och trygga lösningar. Läs mer om vad Fire Safety Design har att erbjuda på www.fsd.se 

Byggstatik och Fire Safety Design ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Julgåva till Cancerfonden

Även i år så har Byggstatik-koncernen valt att skänka en julgåva till Cancerfonden. En viktig och angelägen gåva som kan göra stor skillnad för många människor – en gåva som kan rädda liv. Gör som oss!

 

Vi Söker Dig!

Vi söker omgående personal till vårt kontor i Örebro. Vi söker dig som har c:a 10 års erfarenhet av projektering och dimensionering av byggkonstruktioner. Du får gärna vara civilingenjör. Vi kan erbjuda spännande projekt, en stimulerande arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och stora utvecklingsmöjligheter. läs mer…

Brandingenjör

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggstatik är ett väletablerat byggprojekteringsföretag med tonvikten på husbyggnadskonstruktioner. Vi arbetar också med byggledning, projektledning, kontrollansvarig enl. PBL, byggnadstekniskt brandskydd genom certifierade brandprojektörer samt energiberäkningar. Vi är ett 30-tal engagerade och kompetenta medarbetare vars styrka är den höga servicenivån. Företaget grundades 1990 och våra kontor finns i Örebro och Motala. Vi strävar alltid efter ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi har vuxit till att vara en betydande aktör på byggkonsultmarknaden. läs mer…

Vill du arbeta på Byggstatik i Motala?

Byggstatik verkar som konsulter inom byggbranschen och erbjuder ett brett spektrum av tjänster: erfarna projekt- och byggledare, certifierade kontrollansvariga, projektering av bygglovs-och konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentationer, energiberäkningar, tillgänglighetsutredningar mm. Byggstatik i Motala ingår i Byggstatik-koncernen med huvudsakliga verksamhetsområde i Östergötland och Örebro län. En anställning hos oss ger möjlighet till personlig utveckling i en trivsam miljö. läs mer…