Nyheter

Byggstatik fördjupar samarbetet med Fire Safety Design AB

Efter flera år av framgångsrikt samarbete förstärker vi detta ytterligare genom att Örebro Byggstatik går in som delägare i FSD Mitt AB. Tillsammans tar vi ett tydligare steg mot den omgivande marknaden med en bred och tillgänglig kompetens.

Byggstatik-koncernen erbjuder kompetensförstärkning genom hela byggprocessen bland annat genom byggritningar, konstruktionsritningar, prefab-projektering, projektledning, mm. Via dotterbolaget Elstatik AB tillhandahålls el-, larm- och teleprojektering. Ett bra komplement till FSD:s kompetenser. Läs gärna mer på www.byggstatikab.se 

FSD bidrar till ett säkrare samhälle. Med nytänkande, erfarenhet och engagemang levererar vi hållbara och trygga lösningar. Läs mer om vad Fire Safety Design har att erbjuda på www.fsd.se 

Byggstatik och Fire Safety Design ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Julgåva till Cancerfonden

Även i år så har Byggstatik-koncernen valt att skänka en julgåva till Cancerfonden. En viktig och angelägen gåva som kan göra stor skillnad för många människor – en gåva som kan rädda liv. Gör som oss!

 

Vi Söker Dig!

Vi söker omgående personal till vårt kontor i Örebro. Vi söker dig som har c:a 10 års erfarenhet av projektering och dimensionering av byggkonstruktioner. Du får gärna vara civilingenjör. Vi kan erbjuda spännande projekt, en stimulerande arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och stora utvecklingsmöjligheter. läs mer…

Brandingenjör

Byggnadstekniskt brandskydd

Byggstatik är ett väletablerat byggprojekteringsföretag med tonvikten på husbyggnadskonstruktioner. Vi arbetar också med byggledning, projektledning, kontrollansvarig enl. PBL, byggnadstekniskt brandskydd genom certifierade brandprojektörer samt energiberäkningar. Vi är ett 30-tal engagerade och kompetenta medarbetare vars styrka är den höga servicenivån. Företaget grundades 1990 och våra kontor finns i Örebro och Motala. Vi strävar alltid efter ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi har vuxit till att vara en betydande aktör på byggkonsultmarknaden. läs mer…

Vill du arbeta på Byggstatik i Motala?

Byggstatik verkar som konsulter inom byggbranschen och erbjuder ett brett spektrum av tjänster: erfarna projekt- och byggledare, certifierade kontrollansvariga, projektering av bygglovs-och konstruktionsritningar, brandskyddsdokumentationer, energiberäkningar, tillgänglighetsutredningar mm. Byggstatik i Motala ingår i Byggstatik-koncernen med huvudsakliga verksamhetsområde i Östergötland och Örebro län. En anställning hos oss ger möjlighet till personlig utveckling i en trivsam miljö. läs mer…