Om- och tillbyggnad av pumphus.
Uppdragsgivare: Vattenbyrån, Nicklas Isaksson AB