Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 32 000 m2, i Stockholm
Uppdrag: Projektledning
Beställare: Åhléns