Projekt: Nybyggnation av 27 lägenheter i centrala Norrköping; Melander Bygg är Totalentreprenör & vår beställare. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör ta fram konstruktionsritningar och prefab-underlag till detta projekt.