Nybyggnad av testhall för Atlas Copco Rock Drills AB
Uppdragsgivare: Atlas Copco Rock Drills AB