Projektering, projektledning och kvalitetsansvarig 2007-2013.
Uppdragsgivare: Nobeli Business Support Ab.