Projektering, projektledning och kontrollansvarig 2007-2019.
Uppdragsgivare: Nobeli Business Support AB.