Nybyggnad av bodstadsrättslägenheter, Ekersplan.
Uppdragsgivare: NCC Bostad