Kontrollansvarig PBL för en serie nyproducerade förskolor.
Uppdragsgivare: Futurum Fastigheter AB.