Nybyggnad av Gälleråsens Vattenverk.
Uppdragsgivare: Karlskoga Energi & Miljö