Nybyggnad av Green Cargo Center Umeå
Uppdragsgivare: INAB