Nybyggnation av köpcentrum i Nyköping.
Uppdragsgivare: NCC