Projekt: ybyggnation av skola och kontor med parkeringsgarage där ED Bygg AB är vår beställare. Kvarteret Dynamiken ligger i Ebbepark som är en del av stadsdelen Valla i Linköping. Slutkund är Lejonfastigheter AB. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör samordna prefabkonstruktioner och att ta fram grundläggning, tak och övriga kompletteringskonstruktioner.