Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 50 000 m2,
Uppdrag: Projekteringsledning, grundkonstruktion, brandbesiktning
Beställare: Lidl