Projekt: Nybyggnad av bostadshus i Ljungsbro, Linköping

Uppdragsgivare: Privat