Ombyggnad avluftningsbassäng.
Uppdragsgivare: Vattenbyrån