Projekt: Ny ställverks- och manöverbyggnad, Halmstad kommun.

Uppdragsgivare:PrefabConstructioner i Getinge AB