Projekt: Nybyggnad av el- och styrsystembyggnad för flygplatsljus.

Uppdragsgivare: PrefabConstructioner