Biplanet 3

Biplanet 3

Projekt: Vi hjälper HMB Construction i Örebro med att uppföra 75 hyresrätter i två fastigheter. I ena huset byggs även en förskola och i det andra en källare med garageplatser. Jodacon är anlitad som huvudkonst
Sandtorp, Norrköping

Sandtorp, Norrköping

Projekt: Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage där Botrygg är vår beställare. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör ta fram konstruktionsritningar och prefab-underlag till detta projekt....
Ankarstocken, Norrköping

Ankarstocken, Norrköping

Projekt: Nybyggnation av 27 lägenheter i centrala Norrköping; Melander Bygg är Totalentreprenör & vår beställare. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör ta fram konstruktionsritningar och prefab-underlag till detta projekt.