Byggstatik Elstatik Välkommen till oss! Vi finns i Örebro, Motala, Norrköping och Katrineholm Kompetensförstärkning genom hela byggprocessen! Från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktad och klar!

BYGGSTATIK

Kompetensförstärkning genom hela byggprocessen!

Byggritningar, konstruktionsberäkningar, projektledning,
projektering inom bygg, brand, el, arkitekt och tillgänglighet,
kontrollansvar, besiktningar, energiberäkningar, 3D-renderingar,
och mer än så, kontakta oss gärna!

Skjutbanevägen 12
703 69 Örebro

019 – 760 77 00

 

St Persgatan 27
602 33 Norrköping

0141 – 22 76 90

 

Glimmervägen 3
591 53 Motala

0141 – 22 76 90

Kvalitetspolcy

Kvalitetspolicy

”Företagets målsättning är att genom att utföra våra uppdrag med stort engagemang, till nytta och till rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!”

Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Företagets målsättning är, förutom att uppfylla normenliga krav, att i egen verksamhet och i uppdrag agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att orsaka så låg miljöbelastning som möjligt.”

Affärsidé

Affärsidé

”Företagets affärsidé är att vara kundens kompetensförstärkning när det gäller byggnationer av olika slag. Att kunna motsvara kundens förväntningar på service, kvalitet, kapacitet och kompetens.”

Ny adress i Norrköping

Från och med 1:e november hittar ni oss på St Persgatan 27 i Norrköping.
Varmt välkomna att kontakta oss!

 

NYHET: Byggstatik öppnar kontor i Norrköping

Vårt kontor i Motala etablerades 2001 och väljer nu att expandera i Östergötland. I augusti öppnade vi ett kontor i Norrköping som är beläget på Nygatan 93 – välkomna att kontakta oss!

 

Info till våra kunder: Vårt dotterbolag Cad & Konstruktion byter namn

Cad & Konstruktion har sedan många år varit en del av Byggstatik-koncernen. Nu har vi gjort det tydligare och enklare för våra kunder då Cad & konstruktion från den 1 januari 2019 bytt namn till Byggstatik

Det är bara namnet vi ändrar, i övrigt kommer alla att känna igen sig – samma engagemang och ambition att leverera hög kvalitet och service. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under det nya namnet!

 

Info till våra kunder: Ny telefonväxel

Vi har uppgraderat vår telefonväxel till en digital växel och i samband med detta så är våra fasta direktnummer tagna ur bruk.
Kontakta oss istället via våra mobiltelefoner eller via vår växel: 019-760 77 00.
Kontaktuppgifter till respektive medarbetare hittar du på sidan: ”Om oss”
Välkommen!

Vi söker personal

Vi söker omgående personal till vårt kontor i Örebro. Vi söker dig som har c:a 5-10 års erfarenhet av projektering och dimensionering av byggkonstruktioner. Du får gärna vara civilingenjör. Vi kan erbjuda spännande projekt, en stimulerande arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och stora utvecklingsmöjligheter.

Ta kontakt med Mats Eriksson på telefon 070 – 565 24 12, eller skicka ett mail med dina uppgifter till mats@orebrobyggstatik.se

 

Projekt

Atlas Copco, NCC, Jönköpings kommun, Burger King, Örebro kommun, Husqvarna… Ja, här hittar ni ett urval av många projekt vi tagit fram.

GDPR

Dataskydds-/integritetspolicy 

ALLMÄNT:

Byggstatik-koncernen värnar om din personliga integritet. Läs igenom denna dataskyddspolicy – den berättar hur Byggstatik-koncernen hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning när du besöker webbplatser som tillhör bolag i koncernen (nedan Koncernen). Koncernbolag: Örebro Byggstatik AB, Östgöta Byggstatik AB, Elstatik i Örebro AB, Jodacon Engineering AB, Vätternkompaniet AB, Tegelviken Projektbolag AB.

Denna policy innehåller information om vilka slags uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att använda Koncernens webbplatser godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du undvika att använda webbplatserna.

DATAFÖRVALTARE:

Dataförvaltare är Örebro Byggstatik AB med underliggande dotterbolag, samtliga baserade och registrerade i Sverige. Moderbolaget, Örebro Byggstatik AB, har sitt säte i Örebro med organisationsnummer 556379-9088.
Örebro Byggstatik AB, Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro

PERSONLIGA UPPGIFTER:

Med personuppgifter avses t.ex.: namn, adress, e-post, telefon-nr, eller annan information om dig som person som du har skickat, eller som har samlats in om dig enligt tillämplig lagstiftning.

Normalt kan du besöka Koncernens webbplatser utan att avslöja din identitet eller uppge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan Koncernen dock behöva vissa uppgifter av dig, t.ex. kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje part, förutsatt att det inte är absolut nödvändigt. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER:

Koncernen kan komma att samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och Koncernens tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bl.a.:

  • antalet besök på webbplatsen och deras längd
  • användarens geografiska position
  • användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • vilken teknik som används
  • störningar i verksamheten

Uppgifterna granskas inte på individnivå utan ditt uttryckliga tillstånd.

COOKIES:

Koncernen kan använda cookies på dessa webbplatser. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få ett meddelande när cookies sparas på din dator, ska du göra denna inställning i din webbläsare. Notera att du kanske inte kan se, eller använda, alla funktioner på hemsidan om du inte tillåter cookies.

De anonyma uppgifter som Koncernen kan samla in, används och analyseras i så fall endast som en helhet, för att främja utvecklingen av webbplatserna.

DINA UPPGIFTERS KORREKTHET:

Koncernens webbplatser får inte användas för att publicera eller sprida uppgifter som är skyddade genom upphovsrätt eller annan motsvarande rätt utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i övrigt på ett sätt som är menligt, kränkande eller skadligt för Koncernen eller för tredje parter. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du Koncernen rätt att utan förpliktelse och ersättningsskyldighet använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst.

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER:

Om Koncernen samlar in anonyma användningsuppgifter sker detta enligt vad som beskrivs under ”ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER” i texten ovanför.

När Koncernen samlar in identifierbara uppgifter är vår strävan att efter bästa förmåga informera dig om ändamålet för insamlingen. Normalt är det för att vi ska kunna svara på dina frågor eller på annat sätt ge dig återkoppling. Koncernen kan dela med sig av denna typ av uppgifter till bolag i samma koncern för de ändamål som nämns i dessa skyddsprinciper.

Koncernen använder ibland underleverantörer för att erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi kan ha behov av att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer för att de ska kunna erbjuda oss sina tjänster. Våra underleverantörer får inte använda denna typ av personuppgifter för några andra ändamål och vi förutsätter att deras tjänster omfattas av sekretess. Koncernen säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Koncernen offentliggör dina uppgifter på din uttryckliga begäran eller om tillämplig lagstiftning, administrativ bestämmelse eller domstolsbeslut förpliktar oss till det.

Koncernen kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

BEGÄRAN OM ÅTGÄRD:

Om du t.ex. ber om att bli kontaktad, använder Koncernen dina angivna uppgifter för att verkställa begäran. Uppdraget kan kräva att uppgifter lämnas ut till parter såsom dotterbolag eller underleverantörer.

MARKNADSFÖRING:

Koncernen samt utvalda och betrodda tredje parter kan komma att använda de angivna personuppgifterna för vissa marknadsföringsändamål.

PERSONALADMINISTRATION:

I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på Koncernens webbplatser, eller i annat medium, kan du ge Koncernen personuppgifter, t.ex. ditt CV. Koncernen kan använda dessa uppgifter vid beslut om anställning, eller i det syfte som förfrågan gäller. Koncernen kan spara uppgifterna för kommande användning, om du inte har förbjudit detta.

UNDERLEVERANTÖRER VID INFORMATIONSHANTERING:

I vissa situationer kan Koncernen använda underleverantörer som samlar in, analyserar och i övrigt hanterar uppgifter för Koncernen räkning. Koncernen princip är att underleverantörerna förutsätts förbinda sig till Koncernen dataskyddsprinciper.

OBSERVERA ÄVEN:

Koncernens webbplatser kan innehålla webbplatsspecifika meddelanden om användning av de uppgifter som finns och ges på dem.

FRÅGOR OM DATASKYDD OCH TILLGÅNG TILL UPPGIFTER

Handläggare av dina personuppgifter är det bolag i Koncernen vars webbplats som besöks. Mer detaljerade uppgifter om bolaget finns på webbplatsen.

Om du har frågor om Koncernens dataskyddspolicy kan du kontakta oss via kontaktinformationen på respektive webbplats. Koncernen välkomnar frågor och förslag gällande webbplatsen.

Via samma väg kan du också skicka frågor gällande hantering av personuppgifter samt begäran om insyn i och rättelse av personuppgifter.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

På Koncernens webbplatser kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Koncernen ansvarar inte för dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem.

ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPRINCIPERNA

Koncernen kan när som helst, även utan att meddela om det i förväg, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter samt ändra och begränsa rätten att använda webbplatserna och även helt förhindra användning av dem.

DOTTERBOLAG MED EGEN HEMSIDA

Elstatik

Elstatik är ett specialistföretag inom el-projektering och el-besiktningar. https://www.elstatik.se

Jodacon

Jodacon Engineering AB är specialister inom byggnadskonstruktion:
www.jodacon.se