Välkommen till oss! Vi finns i Örebro, Motala, Norrköping, Katrineholm och Linköping Kompetensförstärkning genom hela byggprocessen! Från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktad och klar!

BYGGSTATIK

Kompetensförstärkning genom hela byggprocessen!

Byggritningar, konstruktionsberäkningar, projektledning,
projektering inom bygg, brand, el, arkitekt och tillgänglighet,
kontrollansvar, besiktningar, eftermarknadstjänster, energiberäkningar, 3D-renderingar,
och mer än så, kontakta oss gärna!

Skjutbanevägen 12
703 69 Örebro

019 – 760 77 00

 

Glimmervägen 3
591 53 Motala

0141 – 22 76 90

St Persgatan 27
602 33 Norrköping

0141 – 22 76 90

 

Mejerigatan 11
641 39 Katrineholm

076 – 772 96 80

Kvalitetspolcy

Kvalitetspolicy

”Företagets målsättning är att genom att utföra våra uppdrag med stort engagemang, till nytta och till rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!”

Miljöpolicy

Miljö- & Hållbarhetspolicy

”Koncernens målsättning är att vi med vårt engagemang och vår verksamhet kan bidra till en hållbar samhällsutveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.”

Affärsidé

Affärsidé

”Vi är kundens kompetensförstärkning inom samhällsbyggnadsprojekt. Vi motsvarar kundens förväntningar på service, kvalitet, kapacitet och kompetens.”

Projekt

Vi jobbar med alla typer av byggprojekt – här följer några exempel:

DOTTERBOLAG MED EGEN HEMSIDA

Elstatik

Elstatik är ett specialistföretag inom el-projektering och el-besiktningar. https://www.elstatik.se