Projekt

Vi hjälper våra kunder att lyckas

Vi har hjälpt tusentals kunder att lyckas!

Ofta i rollen som projekt- eller byggledare,  eller projekteringsledare.

Lika ofta har vi projekterat: Konstruktionsritningar, avancerade beräkningar, arkitektonisk utformning, 3D-visualiseringar, energiberäkningar, el, brand, tillgänglighet m.m.

Vi kan också ha vi varit kontrollansvarig, besiktningsman eller hanterat kundens eftermarknad.

Rollerna är många, men alltid med kunden i fokus. Nedan finns några exempel på projekt som vi medverkat i.

Några av våra projekt