Projekt: Bostäder med pålad platsgjuten källare.
Uppdrag: Huvudkonstruktör

    • Bostäder