Projekt: Nybyggnad av bodstadsrättslägenheter, Kv Gurkörten.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • NCC bostad