Projekt: Nybyggnation av 27 lägenheter i centrala Norrköping.
Uppdrag: Huvudkonstruktör, konstruktionsritningar och prefab-underlag

    • Bostäder
    • Melander Bygg