Projekt: Nybyggnad av bostäder, kvarteret Agraffen i Linköping.
Uppdrag: Projekteringsledning, projektering av: A, K, brand, energi.

    • Bostäder
    • Lindstams Bygg (för Stångåstaden)