Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 110 000 m2, i Eskilstuna.
Uppdrag: Projektledning, grundkonstruktion, KA.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Coop och TAB (Tommy Allström Byggproduktion)