Projekt: Nybyggnation av skola
Uppdrag: Konstruktion

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Norrköpings Kommun