Projekt: Nybyggnation av skola och kontor med parkeringsgarage i stadsdelen Valla,
Uppdrag: Huvudkonstruktör, samordning prefab-konstruktioner, grundläggning, tak och övriga kompletteringskonstruktioner.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • ED Bygg AB, (slutkund: Lejonfastigheter AB)