Projekt: 75 lägenheter i två fastigheter i Örebro, även en förskola och källare med garage.
Uppdrag: Huvudkonstruktör

    • Bostäder
    • HMB Construction i Örebro