Projekt: Tillbyggnad av logistikcenter, ca 28 000 m2, i Örebro.
Uppdrag: Projektledning, projektering av: A, K, brand, el, energi, samt KA.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Swedol