Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 30 000 m2, i Norrköping.
Uppdrag: Projektledning, A-projektering, grundkonstruktion, brandprojektering, energiberäkning, KA.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Wilfast