Projekt: Nybyggnation av skola och idrottshall i Katrineholm
Uppdrag: Huvudkonstruktör

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Katrineholms kommun