Projekt: Nybyggnation av 50 lägenheter fördelat på tre huskroppar. LSS-boende med parkeringsgarage.
Uppdrag: Huvudkonstruktör, inkl konstruktionsritningar och prefab-underlag.

    • Bostäder
    • Botrygg