Projekt: Nybyggnad av bostadshus, 18 våningar, i Borås.
Uppdrag: Konstruktion, projektering prefab.

    • Bostäder
    • Finja