Projekt: Nybyggnad av kontor (huvudkontor för ÖBO), bostäder och kommersiella lokaler.

    • Bostäder, Industrier, offentliga byggnader
    • NA-Bygg AB (för ÖBO)