Projekt: Ombyggnad av kontorslokaler för Arbetsförmedlingen i Karlskoga.

    • Industrier, offentliga byggnader