Projekt: Nybyggnation av terminal och kontor, ca 7500 m2, i Örebro.
Uppdrag: Projektledning, projektering av: A, grundkonstruktion, brand, energi samt KA.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Närkefrakt