Projekt: Om- och tillbyggnad av industrilokaler.
Uppdrag: Huvudkonstruktör

    • Industrier, offentliga byggnader
    • PEAB