Projekt: Nybyggnad av centrallager och kontor, ca 50 000 m2.
Uppdrag: Projekteringsledning, grundkonstruktion, brandbesiktning.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Lidl