Projekt: Nybyggnad av Gälleråsens Vattenverk.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Karlskoga Energi & Miljö