Projekt: Nybyggnad för reservkraftaggregat, Ekerö kommun.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • PrefabConstructioner i Getinge AB