Projekt: Om- och tillbyggnad på Universitet Sjukhuset i Örebro.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • Kynningsrud Prefab AB