Projekt: Nybyggnation av industrifastighet

    • Industrier, offentliga byggnader
    • NA-Fastigheter AB