Projekt: Nybyggnad av fjällhotell i Stöten.
Uppdrag: Konstruktion.

    • Industrier, offentliga byggnader
    • NA-Bygg