Projekt: Nybyggnation av 45 lägenheter (trygghetsboende).
Uppdrag: Huvudkonstruktör

    • Bostäder
    • Erlandsson Bygg AB