Om oss – Örebro

Kontoret

Vi är konsulter inom byggsektorn och kompetensförstärker genom hela byggprocessen. Från den allra första tanken på en byggnad tills den är besiktigad och klar!
Vi ritar och konstruerar, vi är projektledare och projektörer, vi är certifierade kontrollansvariga och brandprojektörer, vi utför besiktningar, energiberäkningar och tillgänglighetsutredningar.
Och vi berättar gärna mer – kontakta oss!

 

Info

Örebro Byggstatik AB
Skjutbanevägen 12
703 69 Örebro
Tel: 019 – 760 77 00
info@orebrobyggstatik.se

Möt Vårt Fantastiska Team

Mats Eriksson

Mats Eriksson

VD

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-565 24 12
E-post:mats@orebrobyggstatik.se
Handläggare, byggnadsingenjör

Olivia Vanelli

Olivia Vanelli

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-450 45 65
E-post:olivia@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Högskoleingenjör

Telefon: 019-760 77 00
Mobil:    073-957 90 96
E-post:henrik@orebrobyggstatik.se
Byggnadskonstruktör

Andreas Selin

Andreas Selin

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-733 28 05
E-post:andreas@orebrobyggstatik.se
Konstruktör.

Sara Karlsson

Sara Karlsson

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-442 63 37
E-post:sarak@orebrobyggstatik.se
Allmän byggprojektering, Tillgänglighet

Martin Thernell

Martin Thernell

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-565 54 94
E-post:martin@orebrobyggstatik.se
Handläggare och delägare. Certifierad brandprojektör.

Urban Skoglund

Urban Skoglund

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-396 29 09
E-post:urban@orebrobyggstatik.se
Projekt- och byggledare, Kontrollansvarig behörighet K

Marie-Louise Ärlegård

Marie-Louise Ärlegård

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-357 68 00
E-post:marie_louise@orebrobyggstatik.se
Allmän byggprojektering, dokumentationer

Adrian Larsson Holck

Adrian Larsson Holck

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 073-049 50 22
E-post:adrian@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Per Nordström

Per Nordström

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-391 68 00
E-post:per@orebrobyggstatik.se
Konstruktör och projektansvarig

Emma Särefors Dellevåg

Emma Särefors Dellevåg

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-427 60 30
E-post:emma@orebrobyggstatik.se
Allmän byggprojektering och energiberäkningar.

Örjan Berglund

Örjan Berglund

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-516 81 11
E-post:orjan@orebrobyggstatik.se
Handläggare och delägare

Joachim Vilhelmsson

Joachim Vilhelmsson

Civilingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-280 30 24
E-post: joachim@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, projektansvarig, Kontrollansvarig behörighet K

 

 

 

 

Anna Zetterberg

Anna Zetterberg

Ekonom

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-284 75 12
E-post:anna@orebrobyggstatik.se
Arbetar med de administrativa uppgifterna i företaget.

Jamal Dawud

Jamal Dawud

Ingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-310 41 31
E-post: jamal@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Kristina Vennerström

Kristina Vennerström

Byggnadsingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-662 45 24
E-post:kristina@orebrobyggstatik.se
Certifierad brandprojektör, brandprojektering

Jimmy Johansson

Jimmy Johansson

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 073-724 85 88
E-post: jimmy@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, projektansvarig

 

 

 

 

Amanda Sydvart

Amanda Sydvart

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-478 24 07
E-post:amanda@orebrobyggstatik.se
Konstruktör

Rune Arvidsson

Rune Arvidsson

Projektledare

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 073-058 56 02
E-post: rune@orebrobyggstatik.se
Projekt- och byggledare, Kontrollansvarig

Robert Fahlander

Robert Fahlander

Projektledare

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-517 13 20
E-post: robert@orebrobyggstatik.se
Projekt- och byggledare, Kontrollansvarig

Peter Östlund

Peter Östlund

Koncernchef

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-370 89 27
E-post: peter.ostlund@orebrobyggstatik.se

Fredrik Falknäs

Fredrik Falknäs

Konstruktör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-229 80 50
E-post: fredrik.f@byggstatikab.se
Högskoleingenjör, konstruktör

Michael Awad

Michael Awad

Högskoleingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-264 42 18
E-post:michael@orebrobyggstatik.se
Konstruktör, Projektansvarig

Kjell Nygren

Kjell Nygren

Civilingenjör

Växel: 019-760 77 00
Mobil: 070-622 87 52
E-post:kjell@orebrobyggstatik.se
Civilingenjör VoV Byggkonsult och egenföretagare: CBC Engineering AB, i nära samarbete med Örebro Byggstatik AB. Konstruktör och projektansvarig.