Projekt: Visualisering av badrum inför ombyggnad

Uppdragsgivare: Privat