Bostadshus, kv. Agraffen, Linköping

Bostadshus, kv. Agraffen, Linköping

Projekt: Nybyggnad av bostäder, kvarteret Agraffen i Linköping
Uppdrag: Projekteringsledning, projektering av: A, K, brand, energi,
Beställare: Lindstams Bygg (för Stångåstaden)