Projekt: Nybyggnad av bostäder, kvarteret Jägaren, i Kumla
Uppdrag: Konstruktion, projektering prefab
Beställare: Byggtema