Projekt: Nybyggnad av bostadshus, 18 våningar, i Borås
Uppdrag: Konstruktion, projektering prefab
Beställare: Finja